Bài đăng

Vấn đề bố trí các điểm quần cư ở xã Mường Vi (Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trên quan điểm phòng chống tai biến thiên nhiên

Hãy thử một lần bước đi

Tấm bia Chùa Hồng Liên (Làng Mỗ - Hà Nội)

Nghiên cứu cải thiện tốc độ trích rút đặc trưng vân tay : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43540

Title: Nghiên cứu cải thiện tốc độ trích rút đặc trưng vân tay : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Authors: Nguyễn, Ngọc Hóa , người hướng dẫn
Dương, Thị Vân, 1986-Keywords: Công nghệ thông tin;Hệ thống thông tin;Tin học;Trích rút đặc trưng vân tayIssue Date: 2013Publisher: ĐHCN

Phương pháp học máy đa nhãn - đa thể hiện và ứng dụng trong gán nhẵn vùng ảnh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43561

Title: Phương pháp học máy đa nhãn - đa thể hiện và ứng dụng trong gán nhẵn vùng ảnh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04Authors: Nguyễn, Duy Linh , người hướng dẫn
Nguyễn, Duy LinhIssue Date: 2015Publisher: ĐHCN

A Minimal Model of QBO-Like Oscillation in a Stratosphere-Troposphere Coupled System under a Radiative-Moist Convective Quasi-Equilibrium State

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33762

Title: A Minimal Model of QBO-Like Oscillation in a Stratosphere-Troposphere Coupled System under a Radiative-Moist Convective Quasi-Equilibrium StateAuthors: Shigeo, Yoden
Hoang, Hai Bui
Eriko, NishimotoKeywords: minimal model;stratosphere-troposphere;coupled system;quasi-equilibriumIssue Date: 2014