Bài đăng

Charge transfer at organic-inorganic interface of surface-activated PbS by DFT method

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32941

Title: Charge transfer at organic-inorganic interface of surface-activated PbS by DFT methodAuthors: Nguyen, Thuy Trang
Luu, Manh Quynh
Tran, Van NamKeywords: Organic–inorganic interface PbS;4-Aminothiophenol;Charge transfer;Charge transferIssue Date: 2013

Ultimate Displacement of Reinforced Concrete Columns with Light Transverse Reinforcement

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32945

Title: Ultimate Displacement of Reinforced Concrete Columns with Light Transverse ReinforcementAuthors: Cao, Tran Thanh Ngoc
Li, BingKeywords: Reinforced Concrete;Seismic Loading;Ultimate Displacement;Axial Failure;ColumnIssue Date: 2013

Phong hóa : Thứ Sáu, 13 Decembre 1935

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21711

Title: Phong hóa : Thứ Sáu, 13 Decembre 1935Keywords: Báo chíIssue Date: 1935Publisher: H: Tòa soạn và trị sựDescription: 16 tr.

An organizational culture assessment of Viettrans Hai Phong : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54882

Title: An organizational culture assessment of Viettrans Hai Phong : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Vu, Huy Hoang
Ha, Nguyen
Pham, Thi Phuong HieuKeywords: Mô hình văn hoá Denison;Quản trị kinh doanh;Văn hoá công ty;Văn hoá doanh nghiệpIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề để dạy học di truyền quần thể và ứng dụng Di truyền học - Sinh học 12, trung học phổ thông. : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57639

Title: Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề để dạy học di truyền quần thể và ứng dụng Di truyền học - Sinh học 12, trung học phổ thông. : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11Authors: Bùi, Thị DuyênKeywords: Phương pháp dạy học;Tình huống có vấn đề;Sinh học;Dạy và họcIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 104 tr.

Chính sách giáo dục của Anh ở Malaya (1874-1941)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33936

Title: Chính sách giáo dục của Anh ở Malaya (1874-1941)Authors: Hoàng, Phan Hạnh HiềnKeywords: Giáo dục;MalaysiaIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 156 tr.