Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Tư tưởng yêu nước của Huỳnh Thúc Kháng trong thời kỳ tham gia chính quyền cách mạng(1945-1947)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25621

Title: Tư tưởng yêu nước của Huỳnh Thúc Kháng trong thời kỳ tham gia chính quyền cách mạng(1945-1947)Authors: Trần, Thị HạnhKeywords: Tư tưởng yêu nước;Huỳnh, Thúc Kháng, 1876-1947;1945-1947Issue Date: 2004Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 358-372
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004

Tôn giáo Ấn Độ - sự thống nhất trong đa dạng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25627

Title: Tôn giáo Ấn Độ - sự thống nhất trong đa dạngAuthors: Phạm, Minh TâmKeywords: Tôn giáo;Ấn ĐộIssue Date: 1999Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội

Phát triển kỹ năng nói cho sinh viên giai đoạn nâng cao theo đường hướng lấy người học làm trung tâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25629

Title: Phát triển kỹ năng nói cho sinh viên giai đoạn nâng cao theo đường hướng lấy người học làm trung tâmAuthors: Phạm, Minh HiềnKeywords: Phương pháp dạy học;Kỹ năng giao tiếp;Ngoại ngữIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn bản văn học trong giảng dạy tiếng Pháp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25630

Title: Văn bản văn học trong giảng dạy tiếng Pháp ở Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị HuyềnKeywords: Văn bản văn học;Tiếng Pháp;Việt NamIssue Date: 2004Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét tương đồng trong truyện cổ Nhật Bản và Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25632

Title: Vài nét tương đồng trong truyện cổ Nhật Bản và Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị NguyệtKeywords: Văn học;Truyện cổ;Nhật Bản;Việt NamIssue Date: 1999Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiDescription: tr. 99-111
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999

Nông dân với địa chủ : Tập truyện ngắn

Đời viết văn của tôi : Hồi ký văn học

Nguyễn Thi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25953

Title: Nguyễn ThiAuthors: Nguyễn, Thi,1928-1968Keywords: Văn học Việt NamIssue Date: 2002Publisher: H: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 833-864URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25953

Bước đường viết văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32724

Title: Bước đường viết vănAuthors: Nguyên HồngKeywords: Văn học Việt NamIssue Date: 2005URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32724Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Bước đường viết văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32724

Title: Bước đường viết vănAuthors: Nguyên HồngKeywords: Văn học Việt NamIssue Date: 2005URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32724Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Differential Geometry Manifolds, Curves, and Surfaces

Elements of Differential Geometry

Plane and Solid Geometry

A General Topology Workbook

Differential Dynamical Systems

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34027

Title: Differential Dynamical SystemsIssue Date: 2007

Xây dựng quy trình sản xuất probiotic

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11166

Title: Xây dựng quy trình sản xuất probioticAuthors: GS. TS Nguyễn Lân DũngIssue Date: 2006URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11166Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Điều tra một số chủng vi sinh vật phân lập từ Vườn Quốc gia Bạch Mã có hoạt tính proteinase

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11168

Title: Điều tra một số chủng vi sinh vật phân lập từ Vườn Quốc gia Bạch Mã có hoạt tính proteinaseAuthors: ThS Phan Thị HàIssue Date: 2006URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11168Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để phát hiện các chủng vi sinh vật gây bệnh cây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11169

itle: Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để phát hiện các chủng vi sinh vật gây bệnh câyAuthors: TS. Nguyễn Huỳnh Minh QuyênIssue Date: 2006URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11169Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh làm sạch môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11170

Title: Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh làm sạch môi trườngAuthors: TS. Đinh Thúy HằngIssue Date: 2006URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11170Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nghiên cứu protein, proteinase và các chất có hoạt tính ức chế proteinase của một số cây thuốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11171

Title: Nghiên cứu protein, proteinase và các chất có hoạt tính ức chế proteinase của một số cây thuốcAuthors: GS. TSKH. Phạm Thị Trân ChâuIssue Date: 2007URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11171Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học