Công tác tổ chức và hoạt động tại thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33942

Title: Công tác tổ chức và hoạt động tại thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Authors: Đoàn, Thị Hồng Anh
Keywords: Thư viện trường đại học và cao đẳng;Quản lý
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 108 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05