Hoạt động marketing tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33939

Title: Hoạt động marketing tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Lệ
Keywords: Thư viện trường đại học và cao đẳng;Thư viện
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 106 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05