Selecting renewable energy technology via a fuzzy MCDM approach

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33770

Title: Selecting renewable energy technology via a fuzzy MCDM approach
Authors: Dat, Quoc Luu
Shuo-Yan, CHOU
Nguyen, Truc Le
Evina, WIGUNA
Tiffany Hui, Kuang YU
Phan Nguyen, Ky PHUC
Keywords: Fuzzy MCDM;Ranking method;Renewable energy technology
Issue Date: 2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05