Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Title: Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68
Authors: Trần, Thị Hồng
Bùi, Phương Thảo
Keywords: Công nghệ chất thải;Phương pháp thủy thực vật;Xử lý nước thải
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan tài liệu về nước thải giàu N, P; các phương pháp xử lý N, P... Nghiên cứu, lựa chọn cây thích hợp cho xử lý môi trường nước giàu N, P. Thử nghiệm xử lý nước giàu N, P
Description: 111 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23583

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BIẾN ĐỔI BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU