Tiến hóa trầm tích

Title: Tiến hóa trầm tích
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Tiến hóa trầm tích vụn cơ học và carbonat;Tiến hoá thành phần hoá học;Tiến hóa thành phần khoáng vật
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Vỏ Trái Đất liên tục biến đổi dưới tác động của chuyển động ngang (các mảng và các terran) như những nguyên nhân sâu xa dẫn đến các chuyển động thẳng đứng: nâng cao, tạo núi và sụt lún tạo các bồn trũng trầm tích. Quá trình chuyển động vừa kiến lập nên các bình đồ kiến trúc bền vững mới vừa phá huỷ các bình đồ cũ. Sự thay thế này xảy ra theo các chu kỳ và tuân theo quy luật tiến hoá và có mối quan hệ chặt chẽ giữa bối cảnh kiến tạo với thành phần trầm tích. Theo tiến trình đó tính chất hoá lý của môi trường và điều kiện cổ khí hậu thay đổi đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chu trình phá huỷ, vận chuyển và lắng đọng trầm tích trên toàn bộ hành tinh. Nói cách khác sự tiến hoá của vỏ Trái Đất đã kéo theo sự tiến hoá của môi trường, của các quyển liên quan như khí quyển, thuỷ quyển và sinh quyển. Nghĩa là thế giới vô cơ và thế giới sinh vật đều biến đổi theo chu kỳ hình xoáy ốc và giữa chúng dường như vừa có mối quan hệ nhân - quả vừa có mối quan hệ tương hỗ không thể tách rời nhau
Description: Vỏ Trái Đất liên tục biến đổi dưới tác động của chuyển động ngang (các mảng và các terran) như những nguyên nhân sâu xa dẫn đến các chuyển động thẳng đứng: nâng cao, tạo núi và sụt lún tạo các bồn trũng trầm tích. Quá trình chuyển động vừa kiến lập nên các bình đồ kiến trúc bền vững mới vừa phá huỷ các bình đồ cũ. Sự thay thế này xảy ra theo các chu kỳ và tuân theo quy luật tiến hoá và có mối quan hệ chặt chẽ giữa bối cảnh kiến tạo với thành phần trầm tích. Theo tiến trình đó tính chất hoá lý của môi trường và điều kiện cổ khí hậu thay đổi đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chu trình phá huỷ, vận chuyển và lắng đọng trầm tích trên toàn bộ hành tinh. Nói cách khác sự tiến hoá của vỏ Trái Đất đã kéo theo sự tiến hoá của môi trường, của các quyển liên quan như khí quyển, thuỷ quyển và sinh quyển. Nghĩa là thế giới vô cơ và thế giới sinh vật đều biến đổi theo chu kỳ hình xoáy ốc và giữa chúng dường như vừa có mối quan hệ nhân - quả vừa có mối quan hệ tương hỗ không thể tách rời nhau
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19116

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

BIẾN ĐỔI BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU