Ứng dụng linh kiện tái cấu hình trong đo lường : Đề tài NCKH. QT.09.07

Title: Ứng dụng linh kiện tái cấu hình trong đo lường : Đề tài NCKH. QT.09.07
Authors: Trần, Vĩnh Thắng
Keywords: Linh kiện điện tử;Vật lý học ứng dụng;Điện tử học;Đo lường
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu về các loại linh kiện tái cấu hình như PLD, FPGA, cấu trúc và chức năng của nó, qua đó tìm các công cụ thích hợp để phát triển, cấu hình hóa linh kiện theo các mạch logic trên nguyên tắc của các thiết bị đo lường hay được dùng trong thực tế
Description: 28 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23584

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

BIẾN ĐỔI BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU